Oдбранa мастер рада кандидата Товиловић Милутина

Децембар. 08. 2017 09:00
Oдбранa мастер рада кандидата Товиловић Милутина

Одбрана завршног (мастер) рада Товиловић Милутина из Богатића заказује се за дан 08.12.2017. године са почетком у 9:00 часова.

Одбрана ће се обавити у сали Педагошког факултета у Бијељини.

Завршни рад под називом „Утицај програмираног трансформационог процеса на промене морфолошких карактеристика и моторичких способности код деце млађег школског узраста“ биће брањен пред Комисијом у саставу:

  1. проф. др Драган Мартиновић, редовни професор, предсједник,
  2. проф. др Далибор Стевић, ванредни професор, ментор,
  3. доц. др Небојша Митровић, доцент, члан.

Одлука о одбрани завршног рада објавиће се на web страници факултета и на огласној табли факултета.

 

 

Издања часописа:

1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!