УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈ

Септембар. 18. 2017 09:00
УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈ

У предстојећој академској години на други циклус студија планиран је упис 70 кандидата и то:

СП Разредна настава, 40 суфинансирање, 5 ванредни

СП Предшколско васпитање, 20 суфинансирање, 5 ванредни

 

Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

(1) пријављивање кандидата почиње 18.09.2017. а завршава 22.09.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

(2) полагање пријемног испита обавиће се 25.09.2017. са почетком у 9,00 часова;

(3) објављивање резултата конкурса је 26.09.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 27.09.2017. године, а завршава се 29.09.2017. године.

 

Други уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће се ако се у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 16.10.2017. а завршава 20.10.2017. године;

(2) полагање пријемног испита је 23.10.2017. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;

(3) објављивање резултата конкурса је до 24.10.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 25.10.2017. године а завршава 27.10.2017. године.

 

Приликом уписа/пријаве на другом циклусу студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то: 

(1) Извод из матичне књиге рођених; 

(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци 

(3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију; 

(4) Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију; 

(5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету) 

(6) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (60,00 КМ).

 

Висину школарине на другом циклусу студија утврдила је Влада Српске и иста за редовне суфинансирајуће студенте износи 880 КМ, а за ванредне 1.500 КМ.

На основу свих критеријума (претходни успјех и тест знања) уређује се ранг-листа на основу које се врши упис. Сва друга права и одговорности студената и наставника уређена су Законом о високошколском образовању, општим актима универзитета у Источном Сарајеву и Правилима студирања.

Информатор у коме се налази Формулар за пријаву на конкурс, као и питања за припрему квалификационог испита, може се купити у скриптарници Факултета.

Конкурс у цјелости

Посебне одредбе

Издања часописа:

1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!