Одбрана мастер рада Јашић Маркa

Септембар. 27. 2017 11:00
Одбрана мастер рада Јашић Маркa

Одбрана завршног (мастер) рада Јашић Марка из Дубља заказује се за дан 27.09.2017. године са почетком у 11 часова.

Одбрана ће се обавити у сали Педагошког факултета у Бијељини.

Завршни рад под називом „Утицај програмираног трансформационог процеса на промене морфолошких карактеристика код деце од 7 до 10 година урбаног подручја“ биће брањен пред Комисијом у саставу:

  1. проф. др Стево Пашалић, редовни професор, предсједник,
  2. проф. др Далибор Стевић, ванредни професор, ментор,
  3. проф. др Драгица Милинковић, ванредни професор, члан.

Одлука о одбрани завршног рада објавиће се на web страници факултета и на огласној табли факултета.

 

Издања часописа:

1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!