Одбрана мастер рада Стане Живковић

October. 05. 2017 13:00
Одбрана мастер рада Стане Живковић

Одбрана завршног (мастер) рада Стане Живковић  из Брчког заказује се за дан 05.10.2017. године са почетком у 13 часова.

Одбрана ће се обавити у сали Педагошког факултета у Бијељини.

Завршни рад под називом „Искуства професора разредне наставе у примјени методе експеримента и принципа очигледности у настави природе и друштва“ биће брањен пред Комисијом у саставу:

  1. проф. др Драгица Милинковић, ванредни професор, предсједник,
  2. проф. др Миленко Ћурчић, редовни професор, ментор,
  3. доц. др Драгана Радивојевић, доцент, члан, члан.

Одлука о одбрани завршног рада објавиће се на web страници факултета и на огласној табли факултета.

Издања часописа:

1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!