Одбрана завршног рада Горана Аљетића

Новембар. 20. 2017 10:00
Одбрана завршног рада Горана Аљетића

Одбрана завршног (мастер) рада Горана Аљетића из Бања Луке заказује се за дан 20.11.2017. године са почетком у 10 часова.

Одбрана ће се обавити у сали Педагошког факултета у Бијељини.

Завршни рад под називом „Актуелно стање и перспектива биодиверзитета и Националног парка Козара у функцији унапређења васпитно-образовног рада“ биће брањен пред Комисијом у саставу:

  1. проф. др Стево Пашалић, редовни професор, предсједник,
  2. проф. др Миленко Ћурчић, редовни професор, ментор,
  3. проф. др Владо Симеуновић, редовни професор, члан.

Одлука о одбрани завршног рада објавиће се на web страници факултета и на огласној табли факултета.

Завршни рад кандидата се налази у библиотеци факултета и доступан је на увид заинтересованим лицима сваким радним даном од 8 до 14 часова.

Издања часописа:

1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!