Oдбранa мастер рада кандидата Соке Јовић

Децембар. 14. 2017 12:00
Oдбранa мастер рада кандидата Соке Јовић

Одбрана завршног (мастер) рада Соке Јовић из Бијељине заказује се за дан 14.12.2017. године са почетком у 12 часова.

Одбрана ће се обавити у сали Педагошког факултета у Бијељини.

Завршни рад под називом „Дидактичке специфичности вредновања ученичких постигнућа у I и II тријади основне школе биће брањен пред Комисијом у саставу:

  1. доц. др Сања Милић, доцент, предсједник
  2. проф. др Владо Симеуновић, редовни професор, ментор,
  3. доц. др Милена Ивановић, доцент, члан

Одлука о одбрани завршног рада објавиће се на web страници факултета и на огласној табли факултета.

Издања часописа:

1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!