Издавачка дјелатност

"Нова школа" ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ САВРЕМЕНЕ ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСТВА

Издавач:

Педагошки факултет у Бијељини

За издавача:

Проф. др Далибор Ставић, декан

Редакција:

Др Владо Симеуновић, главни и одговорни уредник 
Проф. др Стево Пашалић 
Проф.др Ивица Радовановић 
Проф.др Ивица Радовановић 
Проф.др Миладин Лукић 
Проф.др Миленко Ћурчић 
Др Татјана Думитрашковић 
Mр Сања Милић 
Мр Милена Ивановић 
МСц Небојша Митровић 
Лидија Гочевић 
Владан Тодић

Електронску верзију часописа уредилa:

Мирјана Деспотовић

Адреса Редакције:

Педагошки факултет, 76 300 Бијељина, 
Семберских ратара, б.б. 
Веб страница: www.pfb.unssa.rs.ba 
 и е-mail: novaskola@pfb.ues.rs.ba 
Контакт-телефони: +38755-415-400 
факс:+38755-250-233

Часопис излази два пута годишње.

Годишња претплата:

 • 5 КМ - за студенте
 • 10 КМ - за појединце
 • 10 КМ - за установе
 • 5 € - за иностранство

Рачун посебних намјена:

 • Педагошки факултет,
 • 562-099-80950598-34
 • Врста прихода: 722538, општина 005
 • Буџетска организација: 0831009
 • КАТАЛОГИЗАЦИЈА
 • ISSN 1840-0922 UDK 37
 • КАТАЛОГИЗАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ ISSN 2232-8300

Издања часописа:

1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!