др Сања Опсеница

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор наука: Релације стилова понашања родитеља и психолошке сепарације адолесцената, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2009)
 • Магистар: Повезаност циљних оријентација и васпитне климе одрастања код студената, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (2006)
 • Дипломирани психолог: Филозофски  факултет,  Универзитета у Новом Саду (1996)

Звања:

 • 2000-асистент-Педагошки факултет, Бијељина
 • 2006-виши асистент- Педагошки факултет, Бијељина
 • 2010-доцент- Педагошки факултет, Бијељина
 • 2015-ванредни професор- Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Општа психологија
 • Развојна психологија
 • Педагошка психологија

Предмети:

 • На основним студијама: Општа и развојна психологија, Психологија
 • Мастер студије:

Остале важне информације:

Страни језици: енглески
Чланство у организацијама:

 • Члан Антрополшког друштва Републике Српске
 • Члан Антрополшког друштва Републике Србије

Одабране референце:

 1. Опсеница, С., Рудић, С., Стевић, Д.: Особине наставника као фактор општег става ученика VIII разреда према настави физичког васпитања. ФИС комуникације 2000, Ниш, 5.-6. септембар 2000.
 2. Рудић, С., Гебауер, К., Влајковић, К., Опсеница, С.: 
  Contrbution of neuropsychology testing in differentiation of pseudoseizures and epilepsy. 11th meeting of Europian neurogical society, Pariz, 2001.
 3. Пелемиш, М., Опсеница, С., Стевић, Д., РудиЋ, С.:
  Ставови ученика млађег школског узраста према спорту и спортском новинарству. Саопштење на XII конгресу антрополошког друштва Југославије, Ниш, 31. мај-3. јун 2001.
 4. Пелемиш, М., Стевић, Д., Опсеница, С., Рудић, С.:
  Стил понашања учитеља (професор разредне наставе) као фактори општег става ученика према настави физичког васпитања. Саопштење на XII Конгресу антрополошког друштва Југославије, Ниш, 31. мај-3. јун 2001.
 5. Пелемиш, М., Стевић, Д., Опсеница, С.:
  Деформитети стопала ученика млађег школског доба регије Семберија и Мајевица. Други симпозијум ДАРС, Јахорина, 23.-25. април 2004.
 6. Опсеница, С.:Повезаност локуса контроле и мотивације студената, Нова Школа, Бијељина, број 2, 2006.
 7. Опсеница, С.: Циљеви као покретачи, Нова Школа, Бијељина, број 3, 2007.
 8. Опсеница, С.: Циљне оријентације студената и фактори који утичу на њих, XLVIII Конгрес антрополошког друштва Србије, Пролом бања, 1-4. Јуна 2009.
 9. Опсеница, С.: Циљеви студената у ситуацији постигнућа, XLVIII Конгрес антрополошког друштва Србије, Пролом бања, 1-4. Јуна 2009.
др Сања Опсеница
Датум и место рођења: 15.02.1973. Сремска Митровица
Тел: +387 55 415 400 лок: 2945
е-mail: sanja.opsenica@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: сриједа 10,00-12,00; кабинет 45

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Сања Опсеница

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!