мр Саша Ђукић

Виши асистент

Образовање:

 • Магистар лингвистичких наука, Филозофски факултет Пале (2011)  - Стилске особине агенцијског новинарства у БиХ
 • Професор српског језика и српске књижевности, Филозофски факултет Пале (2005) – «Скуп» М. Држића према Плаутовој «Алуларији – сличности и разлике

Звања:

 • 2013 - виши асистент – Педагошки факултет у Бијељини

Област научног истраживања:

 • Стилистика

Пројекти:

Извршена регистрација самосталног истраживача под бројем: 01014 у евиденцији извођача истраживачке и/или развојне дјелатности у Републике Српске, система Е-CRIS.RS

Предмети:

 • На основним студијама: Српски језик II, Методика наставе српског језика и књижевности

Остале важне информације:

 • Страни језици: руски, енглески

Одабране референце:

 1. С. Ђукић (2011): Аутоматизами кохезивности у агенцијској вијести, Узданица, Јагодина, 71-81.
 2. С. Ђукић (2011): Синтаксичко-структурни типови наслова агенцијских вијести, Радови Филозофског факултета Пале, XIII/1, 485-498.
 3. С. Ђукић (2013): Дискурсна анализа агенцијске вијести, Наука и традиција, Филозофски факултет Пале, књ. 7/1, 143-156.
 4. С. Ђукић (2013), Синтаксички облици лида (главне вијести) у агенцијској вијести, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 17. марта 2012. године, година IV/ књига 1, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 335-46.8
 5.  С. Ђукић (2014) - Фигуре понављања у поезији Драге Куђића, Зборник радова са Научног скупа „Наука и глобализација“, Филозофски факултет, Пале, књ. 8/1, стр. 437-446.
 6. С. Ђукић (2014) - Интертекстуалност као умјетнички поступак у публицистичкој прози 'Крстоноше и сизифовци' Жељка Грујића, Зборник радова са Научног скупа „Наука и слобода“, књ. 9/1,  Филозофски факултет Пале.
 7. С. Ђукић (2014) - Употреба аутоматизама у финитивној реченици (бекграунду) агенцијске вијести, Научни скуп „Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућности“, Нова школа, IX/2, рад у штампи.
 8. С. Ђукић (2015) – Слободно препричавање у настави језичке културе  (модел лексичко-семантичке вјежбе у млађим разредима основне школе). Прилози настави српског језика и књижевности, IV, Бања Лука: Друштво настваника српског језика и књижевности, рад у штампи.

 

Учешће на начуним скуповима са рефератима и учешће на семинарима:

 1. Пети научни скуп Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућности, одржан на Педагошком факултету у Бијељини, 14. новембра 2014 са рефератом:  „Употреба аутоматизама у финитивној реченици (бекграунду) агенцијске вијести“.
 2. Научни скуп Наука и слобода, одржан на Филозофском факултету на Палама 16-18. маја 2014. године, назив реферата: „Интертекстуалност као умјетнички поступак у публицистичкој прози 'Крстоноше и сизифовци' Жељка Грујића“.
 3. V научни скуп младих филолога Србије, одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 30. марта 2013. године; назив реферата: Могућност издвајања агенцијског подстила унутар публицистичког функционалног стила савременог српског језика.
 4. Научни скуп Наука и глобализација, одржан на Филозофском факултету на Палама 17-19. маја 2013. године, назив реферата: Стилске фигуре и њихова стилогеност у поезији Драге Куђића.
 5. Научни скуп Наука и традиција, одржан на Филозофском факултету на Палама 18-19. маја 2012. године, назив реферата: Дискурсна анализа агенцијске вијести
 6. IV научни скуп младих филолога Србије, одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 17. марта 2012. године; назив реферата Синтаксички облици лида (главне вијести) у агенцијској вијести.
 7. I семинар за професоре и ученике средњих школа БиХ, одржан у Сарајеву 12-13. новембра 2009. године у организацији Вијећа за штампу БиХу Сарајеву, под називом Медијска писменост  - разумијевање медија и својих права на истину.
 8. II семинар за професоре и ученике средњих школа БиХ, одржан у Сарајеву 9-10. октобра 2010. године у организацији Вијећа за штампу БиХу Сарајеву, под називом Медијска писменост II  - разумијевање медија и својих права на истину.
 9. Модератор методичке радионице Слободно препричавање у настави језичке културе  (модел лексичко-семантичке вјежбе у млађим разредима основне школе). Други редовни семинар наставника српског језика и књижевности, одржан 18-19. 4. 2015, Бања Лука – Пале. 
мр Саша Ђукић
Датум и место рођења: 25.5.1973. Зеница
Тел: 055 415 400, лок. 2924
е-mail: sasa.djukic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак: 9.00 – 11.00 у кабинету бр. 24.

ОГЛАСНА ТАБЛА: мр Саша Ђукић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!