мр Лидија Гочевић

Виши асистент

Образовање:

 • Магистар педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2013) - Тема: Активности у слободно вријеме и асоцијално понашање младих.
 • Дипломирани педагог, Филозофски факултет у Палама (2008)

Звања:

 • 2013 - виши асистент - Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву;
 • 2009 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Педагогија, Методика

Стручна дјелатност кандидата

 • Секретар на постдипломском студију Педагошког факултета Бијељина, смјер Разредна настава, од 2012. године.
 • Члан редакције научног часописа „Нова школа“, од 2012. године.

Пројекти:

 1. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Колико дјеце треба Републици Српској? – активности и мјере за подстицање рађања“. Мнистарство науке и технологије РС, Бања Лука, 2010.
 2. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: ''Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2011.
 3. Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Управљање људским ресурсима у туристичким предузећима Републике Српске“. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Министарство науке и технологије 2012.
 4. Истраживач сарадник,  Утицај демографске транзиције на пензиони систем и тржиште рада Републике Српске. Носилац пројекта: Педагошки факултет. Министарство науке и технологије

Предмети:

 • На основним студијама: Педагогија,Општа педагогија, Педагошка дијагностика, Упознавање околине са методиком

Остале важне информације:

Страни језици: руски, енглески

Одабране референце:

 1. Гочевић, Л. (2010). Болоњски процес и законска регулатива. Зборник радова са III међународног научно-стручног скупа „Едукација наставника за будућност“, Педагошки факултет Зеница, стр. 301-318.
 2. Цвјетковић, М., Гочевић, Л. (2010).  Вриједности младих при уласку на универзите у односу на ранија истраживања. Култура и образовање – Детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), XI научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, децембар 2010. године
 3. Радовановић, И., Стојановић, Т., Гочевић, Л. (2012). Улога и педагошки значај школе у будућности. Зборник радова са IV међународног научно-стручног скупа „Едукација наставника за будућност“. Педагошки факултет Зеница, стр. 179-192.
 4. Гочевић, Л. (2012). Слободно вријеме као чинилац у формирању савремен личности. Нова школа, година VII, бр. 9/10, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина, стр. 160-172.
 5. Пашалић, С., Пелемиш, М., Гочевић, Л., Ћурић, С. (2012). Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања у Републици Српској. Нова школа, година VII, бр. 9/10, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина, стр. 203-212.
 6. Пашалић, С., Гочевић, Л., Ковачевић, Б., Бојовић, В. (2013). Утицај примјене нових модела обраде историјских садржаја на успјех ученика у настави познавања друштва. Нова школа, година VIII, бр. 11, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина,  стр.180-195.
 7. Гочевић, Л. (2013). Активности младих у слободно вријеме. Нова школа, година VIII, бр. 9/10, свеска 2. Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина, стр. 45-59.
 8. Гочевић, Л. (2014). Фактори организовања слободног времена. Методичка пракса- часопис за наставу и учење, број 2, година XIV, Београд, "Школска књига" ДОО, Београд, и Учитељски факултет Врање, стр. 151-160.

Учешће на конгресима и научним скуповима:

 1. Култура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), XI научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, децембар 2010. године са саопштењем: Цвјетковић, М., Гочевић Л.: Вриједности младих при уласку на универзитете у  односу на ранија истраживања.
 2. Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању, I научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2010. године, са саопштењем: Дмитровић, П., Гочевић, Л.; Предуслови за примјену инклузије.
 3. Едукација наставника за будућност, III међународни научно-стручни скуп, 2010.  године, Педагошки факултет Зеница, са саопштењем: Гочевић, Л.; Болоњски процес и законска регулатива.
 4. Едукација наставника за будућност, IV међународни научно-стручни скуп, 2012. године, Педагошки факултет Зеница, са саопштењем: Радовановић, И., Стојановић, Т., Гочевић, Л.Улога и педагошки значај школе у будућности.
 5. Развој и јачање компетенција у образовању - приоритети за бржи друштвени напредак, II научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. године, са саопштењем: Пашалић, С., Пелемиш, М., Гочевић, Л., Ћурић, С. Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања у Републици Српској.
 6. Развој и јачање компетенција у образовању - приоритети за бржи друштвени напредак, II научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. године, са саопштењем: Гочевић, Л.; Слободно вријеме као чинилац у формирању савремене личности.
 7. Савремена школа - изазови и дилеме, III научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. године, са саопштењем: Пашалић, С., Гочевић, Л., Ковачевић, Б., Бојовић, В. (2013). Утицај примјене нових модела обраде историјских садржаја на успјех ученика у настави познавања друштва.
 8. Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима, IV научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2013. године, са саопштењем: ГочевићЛ.; Активности младих у слободно вријеме.
 9. Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућностиV научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2014. године, са саопштењем: Радовановић, И., Богавац, Д. и Гочевић, Л.; Квалитет у образовању: контрола или потреба.
 10. Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућностиV научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2014. године, са саопштењем: Мандић, Р., Гочевић, Л. и Пашалић. Б.; Планирање породице у функцији развоја школе будућности.
мр Лидија Гочевић
Датум и место рођења: 28. 1. 1986. Сарајево
Тел: +387 55 415 400 лок 2920
е-mail: lidija.gocevic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: уторак 8,00 – 10,00 у кабинету бр. 20

ОГЛАСНА ТАБЛА: мр Лидија Гочевић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!