мр Владан Тодић

Виши асистент

Образовање:

 • Мастер математичких наука: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду 2014,
 • Дипломирани математичар: Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2005-2009).

Звања:

 • 2014 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2010 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Пројекти:

 1. Модел информационих система за примјену кластер анализе у истраживању демографске старости становништва општина Републике Српске, Министарство
  науке и технологије РС, Бања Лука, 2010.

Предмети:

 • На основним студијама: Разредна настава: Математика 1 и Математика 2; Техничко образовање и информатика: Математика 1 и Математика 2.
 • Пољопривредни факултет: Математика.

Одабране референце:

 • Д.А.Романо, Владан Тодић и М.Винчић: Jедно проширивање класе елементарних функција; MAT-КОЛ (Бања Лука), ISSN 0354-6969 (p), ISSN 1986-5228 (o), XVI (2) (2010), 11-18 
 • Б.Боричић, Д.А.Романо и Владан ТодићЛогичко образовање студената предшколског програма, ИМО – ИСТРАЖИВАЊЕ МАТЕМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, ISSN 1986-518X, Вол. IV (2012), Број 7, 5-16
 • М.Миловановић, Д.А.Романо и Владан ТодићРазличити теоријски аспекти истраживања наставе математике; Нова школа (Бијељина), ISSN 1840-0922 (p), ISSN 2232-8300 (o), 9/10 (2012), 89-109 
 • Д.А.Романо, Владан ТодићНеколико напомена о односу теорије и праксе математичког образовања учитеља; ИМО – ИСТРАЖИВАЊЕ МАТЕМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, ISSN 1986-518X (o), Вол. III (2011), Број 4, 5-16
 • Д.А.Романо, Владан Тодић и М.Винчић: Jедно истраживање геометријских компетенција студената студијског програма за образовање учитеља, ИМО – ИСТРАЖИВАЊЕ МАТЕМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, ISSN 1986-518X (o), Вол. II (2010), Врој 3, 33-45
мр Владан Тодић
Датум и место рођења: 15. 4. 1986. Тузлa
Тел: +387 55 415 400 лок 2921
е-mail: vladan.todic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак од 9 до 11 часова, кабинет бр. 21

ОГЛАСНА ТАБЛА: мр Владан Тодић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!