мр Слађана Миљеновић

Виши асистент

Образовање:

  • Дипломирани психолог: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2009)

Звања:

  • 2010 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

  • Општа и развојна психологија
  • Педагошка психологија

Предмети:

  • На основним студијама: Општа и развојна психологија, Педагошка психологија

Остале важне информације:

Страни језици: енглески

мр Слађана Миљеновић
Датум и место рођења: 21. 4. 1985. Mостар
Тел: +387 55 415 400 лок 2945
е-mail: sladjana.miljenovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: четвртак 10 – 12h у кабинету бр. 45

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!