Ранг листе I уписног рока школске 2017/18. године

Јун. 28. 2017 Категорија: Студентске
Ранг листе I уписног рока школске 2017/18. године

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ  У I ГОДИНУ СТУДИЈА

1.  Резултати пријемних испита

Студијски програм: Разредна настава - листа

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 30. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Кандидати од редног броја 31. закључно са редним бројем 37. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за самофинансирање.

Студијски програм: Предшколско  васпитање и образовање - листа

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 30. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Студијски програм: Техничко образовање и информатика - листа

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 15. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Кандидати од редног броја 16. закључно са редним бројем 24. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за самофинансирање.

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 3. до 7. јула 2017. године од 9 до 14 часова.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене документације, доставе:

  • љекарско увјерење (мора садржати поред прегледа општег здравственог стања и преглед психолога) и
  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати.

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

Инструкције за плаћање

буџет

самофинансирање

Након првог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

РЕДОВНИ СТУДИЈ

 

Буџет

Самоф.

Ванредни

Укупно

Разредна настава

-

45

13

109

Предшколско васпитање и образовање

-

30

5

Техничко образовање и информатика

-

11

5

 

Бијељина, 28. 6. 2017. године                                                                                 КОНКУРСНА КОМИСИЈА

 

 

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!