Ранг листе II уписног рока другог циклуса студија школске 2017/18. године

October. 23. 2017 Категорија: Студентске
Ранг листе II уписног рока другог циклуса студија школске 2017/18. године

ОБАВЈЕШТЕЊА О УПИСУ У I ГОДИНУ МАСТЕР СТУДИЈА

1.  Резултати пријемних испита

     Студијски програм: Разредна настава - листа

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 16. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за самофинансирање.

     Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање - листа

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 3. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за самофинансирање.  

 

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 25. до 27. септембра 2017. године од 9 до 14 часова.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене  документације, доставе:

  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати.

 

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

 

Бијељина, 23. 10. 2017. године                                                                                 КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!