ТРЕЋИ РОК за упис у прву годину другог циклуса студија

October. 24. 2017 Категорија: Студентске
ТРЕЋИ РОК за упис у прву годину другог циклуса студија

Пријемни испит трећег уписног рока за упис у прву годину на другог циклусу студија биће одржан 13.11.2017. године са почетком у 9 часова.

Након првог и другог уписног рока II циклуса студија остала су сљедећа слободна мјеста:

СП Разредна настава, 8 суфинансирање, 5 ванредни

СП Предшколско васпитање, 14 суфинансирање, 5 ванредни

 

Трећи уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће се ако се у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 30.10.2017. а завршава 10.11.2017. године;

(2) полагање пријемног испита је 13.11.2017. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;

(3) објављивање резултата конкурса је до 14.11.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 14.11.2017. године а завршава 16.11.2017. године.

 

Приликом уписа/пријаве на другом циклусу студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то: 

(1) Извод из матичне књиге рођених; 

(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци 

(3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију; 

(4) Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију; 

(5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету) 

(6) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (60,00 КМ).

 

Висину школарине на другом циклусу студија утврдила је Влада Српске и иста за редовне суфинансирајуће студенте износи 880 КМ, а за ванредне 1.500 КМ.

На основу свих критеријума (претходни успјех и тест знања) уређује се ранг-листа на основу које се врши упис. Сва друга права и одговорности студената и наставника уређена су Законом о високошколском образовању, општим актима универзитета у Источном Сарајеву и Правилима студирања.

Информатор у коме се налази Формулар за пријаву на конкурс, као и питања за припрему квалификационог испита, може се купити у скриптарници Факултета.

Посебне одредбе

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!