Стручни Испити - Рок за подношење пријава је до 10.10.2017. године

Септембар. 25. 2017 Категорија: Студентске
Стручни Испити - Рок за подношење пријава је до 10.10.2017. године

Рок за подношење пријава је до 10.10.2017. године.

Стручни Испити

ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА НАСТАВНИКЕ, СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ И ВАСПИТАЧЕ

У складу са дописом Министарства просвјете и културе РС обавјештавају се се сви кандидати који испуњавају услове за полагање стручног испита (без обзира када су започели обављање приправничког стажа), да ће се полагање обавити на Педагошком факултету у предстојећем октобарском року. 
Рок за подношење пријава је до 10.10.2017. године.

Сви кандидати који су обавили приправнички стаж и стекли услове за полагање стручног испита за наставнике, стручне сараднике и васпитаче, могу да доставе пријаве за полагање стручног испита. 
 Кандидати који нису завршили наставнички факултет, да би приступили полагању стручног испита морају имати положену педагошко-психолошку и методичку групу предмета.

Образовно-васпитна установа или кандидат треба да приложе сљедећу документацију:

  • Пријава за полагање са контакт телефоном кандидата;
  • Овјерена копија дипломе или увјерења о завршеној школи;
  • Овјерена копија уговора о обављању приправничког (волонтерског) стажа закључен између образовно-васпитне установе и кандидата;
  • Мишљење ментора;
  • Мишљење стручног органа школе о обављеном приправничком стажу;
  • Доказ о уплати (приликом предаје докумената или најкасније до момента полагања практичног дијела стручног испита).

Све информације можете добити на телефон број 055/415- 400, опција 2.

Документи:

 Правилник 

Пријава и уплатница

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!