Стручни Испити

PRIJAVA KANDIDATA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA NASTAVNIKE, STRUČNE SARADNIKE I VASPITAČE

У складу са дописом Министарства просвјете и културе РС обавјештавају се се сви кандидати који испуњавају услове за полагање стручног испита (без обзира када су започели обављање приправничког стажа), да ће се полагање обавити на Педагошком факултету још у предстојећем априлском року. 
 Рок за подношење пријава је до 28.03.2017. године (укључујући и уторак 28.03.2017).

Сви кандидати који су обавили приправнички стаж и стекли услове за полагање стручног испита за наставнике, стручне сараднике и васпитаче, могу да доставе пријаве за полагање стручног испита. 
 Кандидати који нису завршили наставнички факултет, да би приступили полагању стручног испита морају имати положену педагошко-психолошку и методичку групу предмета.

Образовно-васпитна установа или кандидат треба да приложе сљедећу документацију:

  • Пријава за полагање са контакт телефоном кандидата;
  • Овјерена копија дипломе или увјерења о завршеној школи;
  • Овјерена копија уговора о обављању приправничког (волонтерског) стажа закључен између образовно-васпитне установе и кандидата;
  • Мишљење ментора;
  • Мишљење стручног органа школе о обављеном приправничком стажу;
  • Доказ о уплати (приликом предаје докумената или најкасније до момента полагања практичног дијела стручног испита).

Све информације можете добити на телефон број 055/415- 400, опција 2.

Издања часописа:

1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!