Упис

Конкурс 2017/18. године

Конкурс у цјелости

Посебне одредбе

Студије I циклуса:

  • СП Разредна настава
  • СП Предшколско васпитање и образовање
  • СП Техничко образовање и информатика

Пријемни испит за упис у прву годину на првом циклусу студија биће одржан 26.6.2017. године са почетком у 9 часова. 

Пријављивање кандидата почиње 19.6.2017. године, а завршава 23.6.2017. године. 

Објављивање резултата конкурса предвиђено је 28.6.2017. године до 14 часова, а упис примљених кандидата почиње 3.7.2017. године и трајаће до 7.7.2017. године.

На студије I циклуса могу се уписати сви кандидати са завршеном средњом школом и положеним квалификационим испитом, у оквиру одобрене квоте за студиј уз подршку буџета Републике Српске или као самофинансирајући студенти.

Висина трошкова студирања у статусу самофинансирајућих студената уређује се, сваке године, Одлуком Владе Републике Српске а наплаћује се, у правилу, приликом уписа сваког семестра.

Квалификациони испит ће се одржати у складу са заједничким конкурсом за школску 2017/2018. који расписује Влада Републике Српске.

Квалификациони испит за студијске програме: Разредна настава и Предшколско образовање састоји се од претходних провјере говорних, музичких и физичких способности које су елиминаторне и тестирања знања из српског језика и књижевности, опште културе и информисаности.

Квалификациони испит за студијски програм: Техничко образовање и информатика састоји се из тестирања знања из математике и физике.

На основу свих критеријума (претходни успјех у средњој школи и тест знања) уређује се ранг-листа на основу које се врши упис и одређује статус студената. Сва друга права и одговорности студената и наставника уређена су Законом о високошколском образовању, општим актима универзитета у Источном Сарајеву и Правилима студирања.

Информатор у коме се налази Формулар за пријаву на конкурс, као и питања за припрему квалификационог испита, може се купити у скриптарници Факултета.

 

1.  Резултати пријемних испита

Студијски програм: Разредна настава - листа

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 30. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Кандидати од редног броја 31закључно са редним бројем 37. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за самофинансирање.

Студијски програм: Предшколско  васпитање и образовање - листа

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 30. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Студијски програм: Техничко образовање и информатика - листа

Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 15. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената који се финансирају из буџета Републике Српске.

Кандидати од редног броја 16закључно са редним бројем 24. на објављеном списку примљени су у статус редовних студената за самофинансирање.

2.  Упис примљених кандидата обавиће се од 3до 7јула 2017. године од 9 до 14 часова.

     При упису, кандидати су обавезни да поред приложене документације, доставе:

  • љекарско увјерење (мора садржати поред прегледа општег здравственог стања и преглед психолога) и
  • двије фотографије (формат као за пасош)
  • доказ о уплати.

3.  Уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

Инструкције за плаћање

буџет

самофинансирање

Након првог уписног рока остала су сљедећа слободна мјеста:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

РЕДОВНИ СТУДИЈ

 

Буџет

Самоф.

Ванредни

Укупно

Разредна настава

-

45

13

109

Предшколско васпитање и образовање

-

30

5

Техничко образовање и информатика

-

11

5

 

Бијељина, 28. 6. 2017. године                                                                                 КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Издања часописа:

1. Јун 2017. Нова школа бр. XII 1. Децембар 2016. Нова школа бр. XI-2 1. Јун 2016. Нова школа бр. XI 1. Децембар 2015. Нова школа бр. X-2 1. Јун 2015. Нова школа бр. X 1. Децембар 2014. Нова школа бр. IX-2 1. Јун 2014. Нова школа бр. IX 1. Децембар 2013. Нова школа бр. VIII-2 1. Јун 2013. Нова школа бр. VIII

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!